Statistika izžrebanih številk v igri Super Loto plus

V tabeli so navedeni vsi podatki igre Super Loto plus. Izžrebane številke zadnjega kroga so v obarvane zeleno, dodatna je obarvana rdeče. Številka v zgornjem levem kotu pomeni, kolikokrat je bila določena številka že izžrebana, v spodnjem desnem kotu pa v koliko zdanjih krogih ni bila izžrebana. Pika () označuje, da je bila številka izžrebana v zadnjem krogu oziroma v zadnjih dveh krogih (..) 

 

 

20
1
1
16
2
1
25
3
2
24
4
18
5
1
24
6
4
19
7
18
8
3
26
9
16
10
1
16
11
6
19
12
9
18
13
1
21
14
2
16
15
17
24
16
10
16
17
4
20
18
1
21
19
4
18
20
2
21
21
2
20
22
4
20
23
16
24
6
17
25
4
21
26
3
14
27
2
18
28
10
18
29
3
21
30
15
31
10
23
32
12
22
33
3
22
34
19
35
19
36
7
20
37
3
23
38
16
39
2

 

 

 

 

Izžrebane številke od 22. 06. 2008 dalje

 

Sedem največkrat izžrebanih številk 

 

Sedem najmanjkrat izžrebanih številk

 

Par - nepar

V grafikonu par/nepar je prikaz pogostosti izžrebanih parnih (2,4,6,8,10,12,14 itd.) oziroma neparnih (1,3,5,7,9,11,13 itd.) številk. 

 

Dekade

V grafikonu dekade je prikaz pogostosti izžrebanih številk v posamezni dekadi:

  • v 1. dekadi so številke od 1 do 9
  • v 2. dekadi so številke od 10 do 19
  • v 3. dekadi so številke od 20 do 29
  • v 4. dekadi pa številke od 30 do 39

 

Stolpci

Grafikon stolpci kaže pogostost izžrebanih številk v posameznem stolpcu. Od 25. kroga 2001 dalje so povsod v veljavi novi listki. Na le-teh je v eni kombinaciji šest stolpcev: v prvem so številkeod 1 do 37, v drugem od 2 do 38, v tretjem od 3 do 39, v četrtem od 4 do 34, v petem od 5 do 35 in v šestem stolpcu od 6 do 36.  


Želim prejemati rezultate žrebanj na e-naslov:

Loto
Eurojackpot
Vikinglotto
3x3
Prijavi
Odjavi
cookies